W I terminie o godz. 18:50 nie zgromadzono quorum. Walne Zgromadzenie rozpoczęto w II terminie, o godz. 19:05.
W I terminie o godz. 18:50 nie zgromadzono quorum. Walne Zgromadzenie rozpoczęto w II terminie, o godz. 19:05.

Walne zg...