Długoterminowa prognoza w stabilnej chorobie wieńcowej różni się zasadniczo u poszczególnych pacjentów, a co za tym idzie, szeroki jest także zakres form i intensywności leczenia – od prostej kontroli objawów choroby do forsownego, i często drogie...