Leczenie chorych ze stabilną chorobą wieńcową obejmuje dwa główne cele: zniesienie dolegliwości związanych z niedokrwieniem mięśnia sercowego oraz prewencję incydentów sercowo- naczyniowych.
Leczenie chorych ze stabilną chorobą wieńcową obejm...