Zgodnie z najnowszymi wytycznymi postępowania w stabilnych zespołach wieńcowych farmakoterapia stabilnej dławicy piersiowej powinna koncentrować się na dwóch celach: (a) poprawie rokowania pacjentów poprzez zapobieganie zawałom mięśnia sercowego i...