Układ renina- angiotensyna- aldosteron (RAA) odgrywa istotną rolę w rozwoju chorób pochodzenia sercowo-naczyniowego, a jego hamowanie stanowi obecnie jeden z podstawowych mechanizmów w leczeniu tych chorób.
Układ renina- angiotensyna- aldost...