W ostatnich latach coraz ważniejsze miejsce w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych zajmują leki działające na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), czyli inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEi) i antagoniści receptora dla angiotensyn...