Celem leczenia niewydolności serca jest zmniejszenie śmiertelności, zmniejszenie podmiotowych i przedmiotowych objawów niewydolności serca, poprawa sprawności fizycznej, zmniejszenie ilości hospitalizacji, a także prewencja rozwoju objawowej niewy...