Z uwagi na brak bezpiecznych i w pełni skutecznych leków antyarytmicznych, poszukuje się nowych preparatów. Poszukiwania te dotyczą także powszechnie stosowanych leków o udokumentowanej skuteczności…
Z uwagi na brak bezpiecznych i w peł...