Na wstępie doc. Adam Witkowski poruszył sprawe akredytacji pracowni hemodynamicznych w kraju. Powiedział, że wg prawników ZG PTK podstawą prawną do pobierania przez SKI opłat akredytacyjnych jest statut PTK, w którym zapisano możliwość pobierania ...