Dynamiczny rozwój niefarmakologicznych metod leczenie migotania przedsionków (AF) wynika z niepełnej skuteczności oraz potencjalnej toksyczności stosowanych leków antyarytmicznych.
Dynamiczny rozwój niefarmakologicznych metod leczenie migota...