Migotanie przedsionków (AF) jest nadkomorową tachyarytmią, która cechuje się nieskoordynowaną aktywacją przedsionków, prowadząca do upośledzenia ich aktywności mechanicznej. Migotanie przedsionków (AF) jest nadkomorową tachyarytmią, która cechuj...