Postępowanie terapuetyczne u pacjentów z migotaniem przedsionków jest wielotorowe i obejmujei kontrolę częstości rytmu serca, prewencję incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz leczenie zaburzeń rytmu serca. Postępowanie terapuetyczne u pacjentów z...