Zarząd SKI stoi na stanowisku, iż analiza przedstawiona przez E. Camenzinda potwierdza wcześniejsze doniesienia, iż implantacja stentów typu DES pierwszej generacji…
Tytuł Sesji: “Safety of drug eluting stents: Insights from a meta – an...