U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca zmniejszony rzut serca prowadzi do aktywacji baroreceptorów aparatu przykłębuszkowego nerek co skutkuje zwiększonym uwalnianiem reniny prowadząc w efekcie do syntezy angiotensyny II (Ang II). U pacjen...