Blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) przy pomocy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) posiada ugruntowaną pozycję w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.
Blokada układu renina-angiotensyna...