Najnowsze dane epidemiologiczne pochodzące z pierwszego, ogólnopolskiego badania NATPOL PLUS, które oceniało rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego w Polsce, szacują, że wśród 29% dorosłych Polaków występuje nadciśnienie tętnicze [1]. Najnowsz...