Główne obawy związane z leczeniem zaburzeń rytmu serca w ciąży wiążą się z obawami dotyczącymi występowania działań niepożądanych u płodu. Wynika to między innymi z faktu, że wszystkie powszechnie stosowane leki antyarytmiczne przenikają przez łoż...