Słowo wstępne wygłosił przewodniczący Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak, który wspomniał o naukowo-szkoleniowym charakterze konferencji przeznaczonej głównie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej....