Chorzy na przewlekłą chorobę nerek (PChN), niezależnie od jej typu, są obciążeni większym ryzykiem choroby układu krążenia a rokowanie w tych chorobach jest tym gorsze, im bardziej jest upośledzona funkcja nerek. Wszystkich chorych na PChN należy ...