Rozumienie terminu aterotromboza jako synonimu miażdżycy jest niedopuszczalnym uproszczeniem – wiedzą o tym z pewnością wszyscy uczestnicy II Konferencji Naukowej Instytutu Aterotrombozy, która odbyła się 20.01.2007 w warszawskim hotelu Inte...