Powiązanie zgłaszanych przez pacjenta objawów z występowaniem arytmii komorowych możliwe jest dzięki elektrokardiografii ambulatoryjnej. Również wystąpienie bigeminii komorowej i częstoskurczu komorowego (VT) podczas wysiłku jest wskaźnikiem wyższ...