Beta-blokery są lekami z wyboru u chorych z komorowymi tachyarytmiami, którzy nie spełniają kryteriów do użycia implantowanego kardiowertera-defibrylatora (ICD), jak również u chorych z nawracającym lub ustawicznym wielokształtnym VT, spowodowany...