Kołatania są bardzo częste podczas ciąży i wiele badań pokazało zwiększenie częstości objawów częstoskurczów nadkomorowych (SVT) w czasie ciąży.

Częstoskurcz komorowy (VT) pojawia się przy braku jawnej organicznej choroby serca i może ...