Nie są jednak one specyficznymi czynnikami większego ryzyka śmiertelności z powodu arytmii i nie są użyteczne u pacjentów z mało istotną niewydolnością serca (HF). Nawet niska LVEF(<20%) nie ma wysoko pozytywnej wartości predykcyjnej dla wystąp...