Diagnostyka nieinwazyjna za pomocą echokardiografii dwuwymiarowej oraz dopplerowskiej, zarówno zewnętrznej jak i przezprzełykowej, zrewolucjonizowała ocenę pacjentów ze zwężeniem zastawki dwudzielnej i uważana jest za narzędzie stosowane z wyboru ...