Echokardiografia obciążeniowa jest przydatna w wykrywaniu choroby wieńcowej, ocenie stopnia jej nasilenia, określaniu żywotności, prognozowaniu przyszłych incydentów sercowych i stratyfikacji ryzyka przed operacjami niekardiologicznymi.
Echok...