Artykuł na temat wykrywania osób zagrożonych nagłym zgonem sercowym po zawale serca oraz sposobom zapobiegania na podstawie wytycznych 2006 American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology.

Sł...