Nagłą śmierć sercową (ang. sudden cardiac death – SCD) definiujemy jako zgon chorego z przyczyn sercowych poprzedzony utratą przytomności, której objawy wystąpiły nie wcześniej niż 1 godzinę przed zdarzeniem (1).
Nagłą śmierć ...