Ulegające ciągłemu wzrostowi wartości ciśnienia tętniczego mogą w pewnym momencie być przyczyną rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej. Encefalopatia nadciśnieniowa to nagłe znaczne zwiększenie wartości ciśnienia tętniczego z towarzyszącym silnym b...