Leczenie przeciwzakrzepowe w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (NST-ACS). Najnowsze wytyczne. W 2007 roku opublikowano wytyczne American College of Cardiology/American Hea...