Badanie ExTRACT – TIMI 25 wykazało istotnie statystycznie większą skuteczność enoksaparyny w redukcji częstości ponownych zawałów serca w porównaniu z UFH. Niestety stosowanie enoksaparyny wiązało się z większym odsetkiem poważnych powikłań...