Artykuł przedstawia objawy z jakimi pacjent cierpiący na chorobę Kawasaki może zgłosić się do lekarza, rozwój choroby, możliwe do zaobserwowania zmiany w podstawowych badaniach laboratoryjnych i diagnostykę różnicową choroby. Choroba Kawasaki to w...