Artykuł przedstawia możliwe powikłania kardiologiczne stanowiące największe zagrożenie w przebiegu choroby Kawasaki dotykającej niemal wyłącznie dzieci. We wczesnej fazie może dojść do zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia, jednak n...