Artykuł przedstawia leczenie choroby Kawasaki i możliwości zapobiegania groźnych dla życia powikłań występujących w przebiegu tej choroby. Naświetla również obecny stan wiedzy co do czynników wpływających na rokowanie. Wobec braku ustalonego czyn...