Rys. 1 Kontrolne badanie echokardiograficzne pięć lat po przebyciu fazy ostrej. Widoczne tętniakowate poszerzenie w lewej tętnicy wieńcowej, o szerokości 6,4 mm. Rys. 2 Selektywna koronarografia LCA, widoczne tętniakowate poszerzenie na przebi...