Program badawczy ONTARGET obejmuje dwa badania. Pierwszym jest badanie ONTARGET, drugim zaś badanie TRANSCEND. Program badawczy ONTARGET obejmuje dwa badania. Pierwszym jest badanie ONTARGET, drugim zaś badanie TRANSCEND. W badaniu ONTARGET porówn...