Wśród osób po 65 roku życia u około 20-30% stwierdza się objawy kliniczne choroby wieńcowej. W starszym wieku choroba wieńcowa jest bardziej zaawansowana, w koronarografii częściej stwierdza się chorobę trójnaczyniową i zwężenie pnia lewej tętnicy...