Nagły zgon sercowy (NZS) oznacza śmierć z przyczyn sercowych poprzedzony nagłą utratą przytomności, gdy objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej niż przed 1 godziną. Nagły zgon sercowy (NZS) oznacza śmierć z przyczyn sercowych poprzedzony na...