Streszczenie Nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca i dysfunkcje zastawkowe są częstymi czynnikami ryzyka niewydolności serca oraz mogą współistnieć z inna pierwotną etiologią niewydolności serca.
Leczenie nadciśnienia istotnie zmniejsza...