Streszczenie Ostrą niewydolność serca (AHF) definiuje się jako nagłe wystąpienie dolegliwości i objawów klinicznych, wymagające pilnego leczenia. Klasyfikacja ostrej niewydolności serca: (I) Zdekompensowana AHF – wywiad wskazuje na postępuj...