Pojęcie niewydolności serca i próby jej leczenia pojawiły się w medycynie dość wcześnie. W 1832 roku James Hope ogłosił koncepcję „backward failure”, wiążącą objawy niewydolności serca a z zastojem krwi przed niewydolną komorą. W 1913 roku pojawi...