W artykule została opisana rola badań obrazowych w diagnostyce i kwalifikacji do leczenia różnych typów anatomicznych ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej – częstej wrodzonej wady serca. Dużo uwagi poświęcono echokardiografii.
Ubyt...