Pomimo szybkiego rozwoju medycyny i technik diagnostycznych, zatorowość płucna (ZP) wciąż stanowi duże wyzwanie dla klinicystów. Różnorodne i niecharakterystyczne objawy kliniczne w połączeniu z brakiem swoistych wykładników sprawiają, że przyżyci...