Dostępne wyniki badań w pełni uzasadniają włączenie terapii rewaskularyzacyjnej, jako zalecenie klasy I A, u wszystkich pacjentów z bólem w klatce piersiowej w wywiadzie, trwającym poniżej 12 godzin i towarzyszącymi zmianami w odcinku ST lub z now...