Rozważając rolę leków przeciwpłytkowych w terapii zawału serca należy zacząć od leczenia skojarzonego z procedurą rewaskularyzacji. Niezmiennie, podstawę przygotowania pacjenta do zabiegu angioplatyki naczyń wieńcowych (PCI) oraz fibrynolizy stano...