W chwili pierwszego kontaktu personelu medycznego z pacjentem duże znaczenie ma zniesienie bólu towarzyszącego zawałowi serca, także w celu obniżenia napięcia układu współczulnego, objawiającego się skurczem naczyń oraz wzrostem obciążenia serca. ...