Izolowany niescalony mięsień lewej komory jest rzadką postacią kardiomiopatii niesklasyfikowanej, wywołaną zahamowaniem prawidłowej embriogenezy wsierdzia i mięśnia sercowego.
Izolowany niescalony mięsień lewej komory jest bardzo rzadką post...