Omdlenie to objaw, a zaburzenia funkcji organizmu leżące u jego podłoża możemy określić jako neurologiczne bądź związane z nieprawidłowościami w układzie krążenia. Na standardowy schemat diagnostyki przyczyn czasowej utraty przytomności skład...