Omdlenie definiowane jest jako nagła i przemijająca utrata przytomności oraz napięcia mięśniowego w wyniku obniżenia perfuzji tkanki mózgowej, z następowym całkowitym powrotem świadomości bez konieczności interwencji terapeutycznej [1]. Szacuje s...