Artykuł opisuje znaczenie wszepialnych rejestratorów pętlowych w diagnostyce omdleń. Odnosi się zarówno do dobrze już poznanej roli w przypadkach „trudnych” jak i nowej obiecującej roli jako narzędzie pierwszego rzutu w wybranej grupie pacjentów.<...